Ngày 16/08/2017 Công văn số 1734/BHXH-QLT Bảo hiểm thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn thu BHXH, BHYT, BHTN, BH TNLD-BNN; Quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT theo Quyết định 595/QĐ-BHXH có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2017

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

cho người mới bắt đầu 

Đang giảm 980,000₫ 

Nội dung bao gồm:

1) Phân cấp quản lý
2) Đối tượng
3) Mức đóng
4) Tiền lương tháng làm căn cứ
5) Phương thức đóng
6) Tính lãi chậm đóng, truy thu
7) Quy định thời gian đóng BHXH, BHYT, BHTN
8) Quy định về cấp và quản lý sổ BHXH
9) Quy định về cấp và quản lý thẻ BHYT
10) Thời hạn khai báo hồ sơ
11) Biểu mẫu tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BH TNLD-BNN

Bạn tải công văn tại đây nhé: http://bhxhtphcm.gov.vn/Resource/vanban/1734-qlt-hdthubhxh-bhyt-bhtn-bhtnld-bnnquanlysobhxhthebhyt.pdf


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k