CÔNG TY GÓP VỐN VÀO ĐƠN VỊ KHÁC HAY MUA PHẦN VỐN VỐN HOẶC CHUYỂN NHƯỢNG VỐN TẠI DOANH NGHIỆP KHÁC THÌ KHÔNG ĐƯỢC DÙNG TIỀN MẶT

Bộ tài chính vừa ban hành Thông tư 09/2015/TT-BTC hướng dẫn giao dịch tài chính của DN theo quy định của Chính phủ về thanh tooán bằng tiền mặt. Thông tư này có hiệu lực thi hành kề từ ừngày 17/3/2015

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

cho người mới bắt đầu 

Đang giảm 980,000₫ 

Điều 3. Hình thức thanh toán trong giao dịch góp vốnmua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp khác

  • Khi thực hiện giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp khác, các doanh nghiệp sử dụng các hình thức sau:
     a) Thanh toán bằng Séc;
    b) Thanh toán bằng ủy nhiệm chi – chuyển tiền;
    c) Các hình thức thanh toán không sử dụng tiền mặt phù hợp khác theo quy định hiện hành.Doanh nghiệp khi thực hiện giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp khác bằng tài sản (không phải bằng tiền) thực hiện theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

Điều 4. Hình thức thanh toán trong giao dịch vay, cho vaytrả nợ vay lẫn nhau giữa các doanh nghiệp không phải là tổ chức tín dụng

  1. Các doanh nghiệp không phải tổ chức tín dụng (là các doanh nghiệp không thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng) khi thực hiện các giao dịch vay, cho vay và trả nợ vay lẫn nhau sử dụng các hình thức thanh toán được quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư này.
  2. Các doanh nghiệp không phải tổ chức tín dụng khi thực hiện giao dịch vay, cho vay và trả nợ vay lẫn nhau bằng tài sản (không phải bằng tiền), đối trừ công nợ, chuyển giao nghĩa vụ nợ thực hiện theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

Các DN không phải tổ chức tín dụng khi thực hiện giao dịch vay, cho vay và trả nợ vay lẫn nhau bằng tài sản (không phải bằng tiền), đối trừ công nợ, chuyển giao nghĩa vụ nợ thực hiện theo quy định của pháp luật về DN.

Download TT:09.2015.TT-BTC hieu luc 17.03.2015_www.ketoanANTAM.COM

Ghi chú: Vậy cá nhận góp vốn vào công ty  hay cho Cty vay hay chuyển nhượng vốn thì được quyền bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản mà không bắt buộc phải CHUYỂN KHOẢN


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k