Câu hỏi: Cơ quan thuế trong quá trình kiểm tra, thanh tra thuế tại Công ty phát hiện các lỗi vi phạm hành chính lĩnh vực kế toán. Ví dụ như sau (Trích trong TT105)

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

cho người mới bắt đầu 

Đang giảm 980,000₫ 

  • Sử dụng sai tài khoản;
  • Hạch toán kế toán không đúng tài khoản;
  • Lập sổ kế toán không ghi đầy đủ nội dung theo quy định như: không ghi tên đơn vị kế toán;tên sổ; ngày tháng năm;thiếu chữ ký của người lập sổ; kế toán trưởng…
  • Ghi sổ sách kế toán không kịp thời
  • Không in sổ sách kế toán ra giấy
  • Giả mạo sổ sách kế toán
  • Nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước chậm từ 1 tháng đến 3 tháng so với quy định
  • ………………….

Trả lời

Theo như CV 4717/TCT-TTr ngày 10/11/2015 của Tổng cục thuế trả lời cho Cục thuế Khánh Hoà như sau:

xuphat

Download CV 4717:Xulysaichedoketoan_www.ketoanantam.com

Download Nghị định 105: Nghi dinh 105

 


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k