Câu hỏi: Doanh nghiệp đang nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp bây giờ chuyển sang theo phương pháp khâu trừ từ 1/9/2014 có được không theo tinh thần của TT119?
Trả lời:

Trường hợp doanh nghiệp thành lập từ ngày 01/01/2014 đang thực hiện kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp, nếu đáp ứng các điều kiện hướng dẫn tại điểm b, c khoản 3 Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính (có hiệu lực từ 01/09/2014) thì doanh nghiệp được chuyển đổi sang áp dụng kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ từ ngày 01/09/2014.

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

cho người mới bắt đầu 

Đang giảm 980,000₫ 

Download CV: 4974_www.ketoanantam.com_Thue GTGT


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k