Khi công ty nội địa thi công xây dựng cho Doanh nghiệp trong khu chế xuất thì chịu những khoản thuế nào và có cần Tờ khai hải quan?

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

cho người mới bắt đầu 

Đang giảm 980,000₫ 

Theo như CV3469/TCT-CS ngày 19/3/2014 trả lời cho Công ty TNHH Xây dựng Mirae như sau:

1. Về chính sách thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

c) Thông tư số 11/2012/TT-BTC ngày 04/02/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn miễn thuế xuất khẩu đối với hàng hóa là vật liệu xây dựng đưa từ thị trường trong nước vào khu vực phi thuế quan để xây dựng, sửa chữa và bảo dưỡng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội chung trong khu phi thuế quan

-=> Trường hợp khi công ty Mirae đưa nguyên liệu, vật tư xây dựng từ nội địa Việt Nam vào khu chế xuất để xây dựng doanh nghiệp chế xuất thì nguyên liệu, vật tư xây dựng này được xác định là hàng hóa xuất khẩu vào khu phi thuế quan để xây dựng công trình cho riêng công ty Namuga (không phải để xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội chung của khu phi thuế quan) nên phải chịu thuế xuất khẩu 

2. Về chính sách thuế giá trị gia tăng:

a) Khoản 1 Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng

Thuế suất 0%: Áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu; hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài và ở trong khu phi thuế quan

b) Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC nêu trên quy định về điều kiện áp dụng thuế suất 0% đối với hàng hóa xuất khẩu; như sau:

  • Có hợp đồng bán, gia công hàng hóa xuất khẩu; hợp đồng ủy thác xuất khẩu;
  • Có chứng từ thanh toán tiền hàng hóa xuất khẩu qua ngân hàng và các chứng từ khác theo quy định của pháp luật;
  • Có tờ khai hải quan theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Thông tư này”

Riêng các trường hợp sau không cần tờ khai hải quan:

– Hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài hoặc ở trong khu phi thuế quan”
Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên:

+ Trường hợp của công ty TNHH xây dựng Mirae ký hợp đồng với công ty TNHH công nghệ Namuga Phú Thọ là doanh nghiệp chế xuất để thực hiện xây dựng nhà xưởng, công trình theo hình thức tổng thầu thiết kế và thi công xây dựng  thì=> Được áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 0% nếu đáp ứng được các điều kiện về hợp đồngchứng từ thanh toán qua ngân hàng, không cần điều kiện tờ khai hải quan

Download CV: Công văn 3469


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k