Doanh nghiệp trong khu chế xuất có được quyền nhập khẩu hàng hóa và để bán tại thị trường Việt Nam không?

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

cho người mới bắt đầu 

Đang giảm 980,000₫ 

Ngày 20/06/2014 Tổng Cục thuế gửi cho Cục thuế thành phố Hà Nội về vấn đề “Chính sách thuế GTGT đối với doanh nghiệp chế xuất khi thực hiện quyền nhập khẩu và quyền phân phối hàng hóa” , Tổng Cục thuế có ý kiến như sau:

Doanh nghiệp chế xuất được cấp Giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa tại Việt Nam phải thành lập chi nhánh riêng nằm ngoài doanh nghiệp chế xuất, khu chế xuất để thực hiện hoạt động này. Chi nhánh sử dụng hóa đơn kê khai và nộp thuế như đối với doanh nghiệp nội địa khi thực hiện hoạt động kinh doanh mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa tại Việt Nam.

Download CV: CV2312 ChinhsachthueGTGT Khuchexuat_ketoanantam.com


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k