21-11-2016-4-49-20-pm

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

cho người mới bắt đầu 

Đang giảm 980,000₫ 

Tài liệu gồm 7 chương:
+ Chương 1: Giới thiệu hệ thống báo cáo tài chính
+ Chương 2: Nội dung và phương pháp phân tích báo cáo tài chính
+ Chương 3: Phân tích cấu trúc tài chính và tình hình đảm bảo vốn cho hoạt động kinh doanh
+ Chương 4: Phân tích tình hình và khả năng thanh toán
+ Chương 5: Phân tích hiệu quả kinh doanh
+ Chương 6: Đánh giá khái quát tình hình tài chính
+ Chương 7: Phân tích các chủ đề đặc biệt
Cuối tài liệu giới thiệu 2 phương pháp phân tích dấu hiệu khủng hoảng tài chính doanh nghiệp của 2 nhà kinh tế Uylliam Beaver và Edward Altman là phương pháp đánh giá từng chỉ số tài chính và mô hình điểm Z (Z-score).

Download file tại đây: phan-tich-bctc

Nguồn: Internet


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k