Câu hỏi: Chi phí tiền lương trích trước tháng thứ 13 của năm 2013 nhưng hết thời gian quyết toán thuế năm 2013 (tức là 31/3/2014) chưa chi mà chi vào tháng 2/2015.  Vậy khoản chi phí tiền lương trích trước tháng 13/2013 mà được chi trong tháng 2/2015 sẽ tính vào chi phí của năm 2013 hay năm 2015.Giả sử câu hỏi là năm tài chính là năm dương lịch từ 1/1/2013 đến 31/12/2013

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

cho người mới bắt đầu 

Đang giảm 980,000₫ 

Trả lời:

Theo như CV 1699/TCT-CS ngày 06/05/2015 của Tổng Cục thuế trả lời cho Cty TNHH Softfont Việt Năm như sau:

Đối với câu hỏi trên thì khoản chi phí tiền lương tháng 13 trích trước của năm 2013 nhưng đến 31/3/2014 chưa chi thì sẽ không được tính vào chi phí được trừ của năm 2013 mà sẽ được tính vào chi phí được trừ của năm nào thực tế chi tiền tức là NĂM 2015.

Các bạn tham khảo đoạn trích trong cv trên như sau:

Hinhanh1Download CV: 1699_TCT-CS_273651

 


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k