Gửi các anh chị bài viết tương đối hay về phân tích chi phí quà tặng cho khách hàng có được chấp nhận là CHI PHÍ HỢP LÝ KHI QUYẾT TOÁN THUẾ TNDN. Hy vọng, bài viết này sẽ giúp cho các bạn có cái nhìn rộng hơn về chi phí quà tặng cho khách hàng về cách xuất hóa đơn cũng như hạch toán chi phí khi quyết toán thuế TNDN

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

cho người mới bắt đầu 

Đang giảm 980,000₫ 

1. Xuất hóa đơn:
– Tiết 3, điều 7, TT 219/2013/TT-BTC: “3. Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ (kể cả mua ngoài hoặc do cơ sở kinh doanh tự sản xuất) dùng để trao đổi, biếu, tặng, cho, trả thay lương, là giá tính thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh các hoạt động này.”
=> Xuất HĐ tương tự như hàng bán, giá tính theo giá thị trường. Áp dụng đối với cả hàng hóa sản xuất, bán và mua ngoài về với mục đích biếu, tặng.

2. Hạch toán:
– Trường hợp biếu, tặng không liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh thì sử dụng quỹ khen thưởng, phúc lợi (cái này thì mình thấy QĐ15 hướng dẫn nhưng ít thấy ai hạch toán vậy cả!):
+ Doanh thu: Nợ TK 353/Có TK 512, Có TK 333
+ Giá vốn: Nợ TK 632/Có TK 155, 156
– Trường hợp biếu, tặng liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh thì hạch toán vào chi phí liên quan, bao gồm cả phần Thuế phải nộp:
+ Doanh thu: Nợ TK Chi phí/Có TK 512, Có TK 333
+ Giá vốn: Nợ TK 632/Có TK 155, 156
– Đoạn 3, Tiết g, khoản 2, điều 9 NĐ 218/2013/NĐ-CP: “g) Phần chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới (không bao gồm hoa hồng bảo hiểm theo quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm, hoa hồng đại lý bán hàng đúng giá, hoa hồng trả cho nhà phân phối của các doanh nghiệp bán hàng đa cấp); chi tiếp tân, khánh tiết, hội nghị; chi hỗ trợ tiếp thị, chi hỗ trợ chi phí liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh vượt quá 15% tổng số chi được trừ.
Tổng số chi phí được trừ không bao gồm các khoản chi quy định trên đây; đối với hoạt động thương mại không bao gồm giá mua của hàng hóa bán ra.
“Khoản chi thuộc diện khống chế chi phí tại Điểm này bao gồm cả chi biếu, tặng, cho khách hàng.”
=> Như vậy, trường hợp biếu, tặng phục vụ cho hoạt động kinh doanh thì sẽ được đưa vào chi phí hợp lý và chịu mức khống chế 15% từ năm 2014.

– Khác với tiêu dùng nội bộ là được khấu trừ chính cái hóa đơn đầu ra này, thì trường hợp biếu tặng không được khấu trừ mà phải hạch toán thuế đầu ra vào chi phí. Muốn không phải nộp thuế đầu ra thì phải đăng ký chương trình Khuyến mại với Sở (hoặc Bộ) Công thương dưới hình thức là tặng quà. Theo mình vì muốn kiểm soát vấn đề nhạy cảm này nên Bộ Tài chính mới quy định như vậy.

Nguồn: webketoan


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k