Câu hỏi: Những chi phí liên quan đến vấn đề mượn xe của có được tính vào chi phí được trừ và có được khấu trừ VAT?

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

cho người mới bắt đầu 

Đang giảm 980,000₫ 

Trả lời:
Công văn số 4708/TCT-CS ngày 24/10/2014 của Tổng cục Thuế về chính sách thuế TNDN

  • Theo Công văn này, trường hợp doanh nghiệp ký hợp đồng mượn xe ô tô để phục vụ vào hoạt động sản xuất kinh doanh thì các khoản chi phí phát sinh trong quá trình sử dụng xe vẫn được tính vào chi phí hợp lý và khấu trừ thuế đầu vào nếu các chi phí này được nêu cụ thể trong hợp đồng mượn xe.

Nguồn: luatvietnamnet

Download CV4708 của Tổng Cục thuế: CV4708_TCT-CS_www.ketoanantam.com


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k