Câu hỏi: Doanh nghiệp đã góp đủ vốn điều lệ nhưng trong quá trình kinh doanh có vay ngân hàng hoặc tổ chức cá nhân để đầu tư vào doanh nghiệp khác (ví dụ như mua công ty, đầu tư vào công ty con…mua chứng khoán..) thì khoản chi phí lãi vay đó có được tính vào chi phí được trừ khi quyết toán thuế TNDN?

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

cho người mới bắt đầu 

Đang giảm 980,000₫ 

Trả lời:

Theo như tinh thần của nghị định 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số sửa đổi bổ sung của Luật về thuế thì cho phép trong trường hợp trên sẽ được tính vào chi phí được trừ . Các bạn tham khảo tại đây.

Chiphitralaitienvay


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k