Câu hỏi: Chi phí lãi vay mà công ty vay của tổ chức không phải tổ chức tín dụng thì tổ chức cho vay có phải xuất hóa đơn khoản chi phí lãi vay?

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

cho người mới bắt đầu 

Đang giảm 980,000₫ 

Trả lời

Theo như CV 4503/TCT-DNL ngày 30/10/2015 của Tổng cục thuế trả lời cho Cục thuế tỉnh Hà Tỉnh về vấn đề của câu hỏi trên  như sau:

laphoadon=> Như vậy, nếu công ty có vay của tổ chức không phải là tổ chức tín dụng thì tổ chức cho vay phải xuất hóa đơn phần chi phí lãi vay. Nếu vay của cá nhân thì cá nhân không phải xuất hóa đơn mà ch3i cần chứng từ (Phiếu chi hoặc ủy nhiệm chi+Hợp đồng cho vay+Kê khai thuế TNCN của khoản đầu tư vốn)

Download CV:4503_15_DNL


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k