Câu hỏi: Cá nhân góp vốn vào Công ty bằng nhà cửa vật kiến trúc (ví dụ như  nhà làm việc, nhà để xe..) vào Co6ng ty mà chưa chuyển sang tên Công ty nhưng đã có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi tăng vốn lên tương ứng với phần vốn góp và  Tài sản này đã tham gia vào quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng đang trong quá trình làm thủ tục sang tên Công ty thì chi phí khấu hao có được tính vào chi phí được trừ khi quyết toán thuế TNDN?

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

cho người mới bắt đầu 

Đang giảm 980,000₫ 

Trả lời:
Theo như Cv 3240/TCT-CS ngày 13/8/2014 của Tổng cục thuế trả lời cho Cục thuế Hà Nội như sau:

Khấu hao tài sản cố định

 

Download CV: 3240_TCT-CS_Khauhaotaisancodinh_www.ketoanantam.com


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k