Câu hỏi: chi nhánh hạch toán phụ thuộc kê khai thuế GTGT riêng có mua hàng của công ty mẹ và thanh toán tiền mặt mua hàng lại cho Công ty mẹ theo đúng quy chế tài chính nội bộ của Công ty thì Chi nhánh có được kê khai khấu trừ VAT đầu vào

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

cho người mới bắt đầu 

Đang giảm 980,000₫ 

Trả lời:

Theo như CV2184/TCT-DNL ngày 23/05/2016 trả lời chính sách thuế cho tỉnh Kon Tum về vấn đề khấu trừ thuế GTGT như sau:

Khautruthue

Download CV: 2184

 


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k