Tin tức văn bản pháp luật

1120 of 52 items

Thông tư số 84/2016/TT-BTC về thủ tục thu nộp NSNN đối với các khoản thuế và thu nội địa

by Hải Bùi Tấn

Ngày 17/06/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 84/2016/TT-BTC hướng dẫn hướng dẫn thủ tục thu nộp ngân sách nhà nước đối với các khoản thuế và thu nội địa. Câu hỏi: Có mấy cách gọi là nộp thuế điện tử? Trả lời: Theo tinh thần của thông tư 84/2016 có hiệu […]

Hướng dẫn thay đổi xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn theo nghị định 49 (Hiệu lực 1/8/2016)

by Hải Bùi Tấn

Câu hỏi: Có những thay đổi gì về xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn theo Nghị định số 49/2016/NĐ-CP ngày 27 tháng 05 năm 2016? Trả lời: Ngày 27/05/2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 49/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 109/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi […]

Mức trần đóng BHXH từ 1/5/2016 tăng lên 24,2 triệu đồng

by Hải Bùi Tấn

Thông báo số 1388/TB-BHXH ngày 30/5/2016 của Bảo hiểm xã hội TP. HCM về việc điều chỉnh mức lương cơ sở (1 trang) Kể từ ngày 1/5/2016, Nghị định số 47/2016/NĐ-CP đã điều chỉnh tăng mức lương cơ sở từ 1.150.000 đồng lên 1.210.000 đồng/tháng Theo đó, kể từ tháng 5/2016, các đối tượng là […]

Hướng dẫn đăng ký MST TNCN từ 20/05/2016

by Hải Bùi Tấn

Câu hỏi: Kể từ ngày 20/05/2016 muốn đăng ký mã số thuế cá nhân thì phải đăng ký như thế nào? Trả lời: Công văn số 2076/TCT-TNCN ngày 16 tháng 05 năm 2016 của tổng cục thuế hướng dẫn việc cấp MST cho người lao động thông qua tổ chức khấu trừ thuế Tổng cục Thuế đã […]