Thuế GTGT

1120 of 79 items

Chuyên mục này sẽ đề cập tất cả những vấn đề liên quan đến thuế GTGT giúp bạn xử lý đúng và đầy đủ theo chính sách mới nhất của nhà nước.

Quá hạn thanh toán theo hợp đồng mà chưa thanh toán qua ngân hàng thì có được khấu trừ thuế GTGT đầu vào có được tính vào chi phí được trừ của những hoá đơn có giá trị từ 20 triệu trở lên ???

by Hải Bùi Tấn

Câu hỏi: Đến thời hạn thanh toán hoặc quá hạn thanh toán hoặc đến 31 tháng 12 hàng năm mà chưa có chứng từ thanh toán qua ngân hàng cho nhà cung cấp thì những hoá đơn đầu vào có giá trị từ 20 triệu trở lên lúc trước đã kê khai khấu trừ thuế GTGT thì có […]

Hoá đơn bỏ sót của các kỳ tính thuế mà đã được cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thì có được kê khai khấu trừ VAT???

by Hải Bùi Tấn

Câu hỏi: Đối với những hoá đơn bỏ sót trong kỳ tính thuế mà đã được cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thì có được kê khai khấu trừ sau ngày công bố quyết định kiểm tra hay không? (Ví dụ: Cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra ngày 1/5/2016 […]