Thuế GTGT

110 of 80 items

Chuyên mục này sẽ đề cập tất cả những vấn đề liên quan đến thuế GTGT giúp bạn xử lý đúng và đầy đủ theo chính sách mới nhất của nhà nước.

TRUY THU THUẾ GTGT, TNDN HẠCH TOÁN SAO CHO ĐÚNG????

by Kế Toán An Tâm

❓❓ Hỏi: Xin cho hỏi về phương pháp hạch toán kế toán nghiệp vụ ghi nhận truy thu thuế GTGT, thuế TNDN, phạt chậm nộp sau khi có Quyết định xử phạt của Cơ quan Thanh tra. Trường hợp cụ thể của Công ty: Năm 2017, Công ty có Cơ quan Thanh tra kiểm tra […]

Quà tặng (Quà tết, Bánh trung thu…) cho nhân viên có tính vào thu nhập chịu thuế TNCN??? Chi phí quà tặng cho nhân viên có được tính vào chi phí hợp lý khi quyết toán thuế TNDN? Thuế VAT đầu vào có được khấu trừ? Có xuất hoá đơn GTGT đầu ra không?

by Hải Bùi Tấn

Câu hỏi: Quà tặng cho nhân viên có tính vào thu nhập chịu thuế TNCN là khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công??? Chi phí quà tặng cho nhân viên có được tính vào chi phí hợp lý khi quyết toán thuế TNDN? Thuế VAT đầu vào có được khấu trừ tương ứng với chi phí được tính […]

Hoá đơn viết sai thuế suất (Tức là thuế suất 5% mà xuất hoá đơn là 10% thì có được khấu trừ thuế GTGT đầu vào)

by Hải Bùi Tấn

Câu hỏi:Cơ sở kinh doanh mua hàng hoá, dịch vụ, trên hoá đơn mua vào có thuế suất thuế GTGT CAO HƠN thuế suất đã được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế GTGT hoặc THẤP HƠN thuế suất  đã được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về […]

Thanh toán bằng thẻ tín dụng cá nhân được chấp thuận khấu trừ VAT đầu vào và được tính vào chi phí được trừ khi quyết toán thuế TNDN???

by Hải Bùi Tấn

Câu hỏi: Thanh toán bằng thẻ tín dụng cá nhân có được khấu trừ thuế GTGT đầu vào và có được tính vào chi phí được trừ khi quyết toán thuế TNDN??? Trả lời: Trước đây Tổng Cục thuế đã có CV 3671/TCT-DNL ngày 16/08/2016. Nay Tổng cục thuế tiếp tục trả lời tại  Công văn […]

Thông tư 173/2016/TT-BTC sửa đổi thông tư 219 và Thông tư 26 về chứng từ thanh toán qua ngân hàng (Hiệu lực 15/12/2016). KHÔNG CẦN THÔNG BÁO TÀI KHOẢN VỚI CƠ QUAN THUẾ THÌ VẪN ĐƯỢC KHẤU TRỪ VAT ĐẦU VÀO

by Hải Bùi Tấn

BỎ ĐIỀU KIỆN “(tài khoản của bên mua và tài khoản của bên bán phải là tài khoản đã đăng ký hoặc thông báo với cơ quan thuế) Ngày 28/10/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 173/2016/TT-BTC sửa đổi thông tư 219 và Thông tư 26 về chứng từ thanh toán qua ngân hàng.  […]

Mua hàng hoá dịch vụ thanh toán bằng thẻ tín dụng, thẻ ngân hàng mang tên cá nhân có được khấu trừ VAT đầu vào và tính vào chi phí được trừ

by Hải Bùi Tấn

Câu hỏi: Cty có uỷ quyền cho cá nhân thanh toán các khoản mua hàng hoá dịch vụ bằng thẻ tín dụng cá nhân hoặc thẻ ngân hàng mang tên cá nhân nhưng hoá đơn mang tên Công ty thì VAT có được khấu trừ và chi phí có được tính vào chi phí hợp […]