Kế Toán Tổng Hợp

1120 of 208 items

20 WEBSITE CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC MÀ KẾ TOÁN CẦN PHẢI BIẾT

by Kế Toán An Tâm

20 website của cơ quan nhà nước mà kế toán cần phải biết: 01 – Trang web của Tổng cục Thuế : http://www.gdt.gov.vn/wps/portal 02 – Trang tra cứu thông tin người nộp thuế: http://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstdn.jsp, https://dangkykinhdoanh.gov.vn/ 03 – Trang tra cứu thông tin về hóa đơn: http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn/main.html 04 – Nộp hồ sơ kê khai thuế qua […]

Ý NGHĨA CỦA BÁO CÁO TÀI CHÍNH

by Kế Toán An Tâm

RẤT NHIỀU NHÀ ĐẦU TƯ THAM GIA VÀO THỊ TRƯỜNG NHƯNG KHÔNG HỀ QUAN TÂM ĐẾN CƠ BẢN DOANH NGHIỆP      Trong bài viết dưới đây, tôi sẽ giúp bạn đọc Báo cáo tài chính công ty – một công cụ thiết yếu để quản lý tài chính doanh nghiệp. Báo cáo tài chính […]

TÀI LIỆU QUYẾT TOÁN THUẾ

by Kế Toán An Tâm

[CHIA SẺ TÀI LIỆU QUYẾT TOÁN THUẾ] Vào mùa quyết toán chắc chắn Anh/Chị kế toán rất vất vả, nay em Vi MISA có Bộ Tài liệu hay của Thầy Tuyền-Phó phòng Thanh tra Cục Thuế TP. HCM có thể nó sẽ giúp các Anh/Chị trong quá trình làm Báo cáo quyết toán Thuế cuối […]