Câu hỏi: Chênh lệch tỷ giá đánh giá lại cuối năm của những tài khoản có gốc ngoại tệ như 1112;1122;131;331 thì sẽ xử lý như thế nào khi quyết toán thuế TNDN của năm hiện hành cũng như những năm tiếp theo?

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

cho người mới bắt đầu 

Đang giảm 980,000₫ 

Trả lời:

Vấn đề về này các bạn có thể xem tại điểm 2.21 và Điểm 2 Điều 7 của Điều 4 TT96/2015/TT-BTC  ngày 22 tháng 06 năm 2015 (Đã nếu rất rõ). Tuy nhiên, các bạn có thể xem file ViduDanhgiachenhlechtygiahachtoanvaquyettoan các bạn sẽ rõ về mặt ví dụ khi làm quyết toán thuế TNDN

Download VD: ViduDanhgiachenhlechtygiahachtoanvaquyettoan


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k