Câu hỏi: Sổ sách kế toán là gì? và Sổ sách kế toán dùng để làm gì?

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

cho người mới bắt đầu 

Đang giảm 980,000₫ 

Trả lời: Sổ sách kế toán là công việc tập hợp lại toàn bộ chứng từ nằm rải rác để ghi nhận vào đây. Từ đây sẽ tổng hợp lại để làm làm Báo cáo cho Ban Tổng giám đốc và cho Cơ quan thuế. Và sổ sách dùng để tra cứu số liệu sau này. Vậy sổ sách kế toán đang làm gồm những loại sổ nào, cụ thể gồm những loại sổ sách kế toán sau:

  • Sổ nhật ký chung: là loại sổ được ghi nhận tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong doanh nghiệp của một kỳ kế toán (Tháng, Quý, năm). Và được ghi nhận theo thời gian. Căn cứ để ghi sổ nhật ký chung là chứng từ kế toán.
  • Sổ cái: Sổ cái dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ (Tháng, Quý, Năm) của từng tài khoản kế toán mà được ghi nhận tại sổ nhật ký chung. sổ cái dùng để theo dõi sự biến động tăng giảm của (Tài sản, nguồn vốn, doanh thu và chi phí) về mặt giá trị
  • Sổ chi tiết: Dùng để theo dõi chi tiết về tình hình tăng giảm của (Tài sản, nguồn vốn, doanh thu, chi phí) của từng tài khoản ngooài mặt giá trị thì Sổ chi tiết còn theo dõi theo từng đối tượng công nợ phải thu và đối tượng công nợ phải trả cũng như theo dõi chi tiết từng mặt hàng tồn kho (Nguyên vật liệu, Thành phẩm, CCDC, Hàng hóa). Cụ thể những tài khoản nào đang theo dõi chi tiết (Gồm tài khoản công nợ phải thu: TK 13X; Tài khoản công nợ phải trả TK 33X; Tài khoản hàng tồn kho: Tk 15X)

Quy trình ghi nhận từ chứng từ vào sổ sách kế toán được mô tả như sau:

So do ghi so sach ke toan

 Lưu ý: Giữa Tổng số dư đầu kỳ, số phát sinh trong kỳ (tăng, giảm) và số dư cuối kỳ của các sổ chi tiết phải bằng với sổ cái thuộc cùng một tài khoản kế toán về mặt giá trị.

 Dưới đây là biểu mẫu của các loại sổ sách kế toán tại doanh nghiệp như sau 

1. Sổ nhật ký chung tại Công ty CP Ezsoft từ ngày 1/1/2013 đến 15/1/2013

Capture4

2. Sau khi ghi nhận sổ nhật ký chung, kế toán tiến hành ghi Sổ cái được lập cho tài khoản Phải thu khách hàng tại công ty Ezsoft ngày 1/1/2013 đến 15/1/2013

So cai

3. Sau khi ghi vào sổ cái tài khoản phải thu. Do đây là tài khoản phải theo dõi chi tiết theo đối tượng. Do đó, kế toán tiến hành ghi Sổ chi tiết theo dõi cụ thể tình hình thu tiền đối với từng đối tượng khách hàng của công ty Ezsoft

Capture6

Hy vọng bài viết này sẽ giúp các bạn hiểu rõ các loại sổ sách kế toán đang áp dụng tại Công ty. Những bài viết sau  sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về cách ghi nợ và cách ghi có trong kế toán (Gọi là nguyên tắc kế toán kép). Và tính chất của từng tài khoản (Từ loại 1 đến loại 9).


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k