Theo như CV 2322/TCT-CS ngày 30 tháng 05 năm 2016 của Tổng Cục thuế trả lời cho Cục thuế Bình thuận về vấn đề những khoản tạm ứng với lý do mua hàng nhưng kéo dài 2-3 năm để rồi hoàn ứng lại nhưng trong giai đoạn đó phát sinh LÃI VAY do đi vay ngân hàng thì cơ quan thuế sẽ xem xét tính hợp lý của khoản tạm ứng và những khoản cho vay, cho mượn khôn g lấy lãi với khoản vay của ngân hàng để từ đó loại trừ NHỮNG KHOẢN CHI PHÍ KHÔNG HỢP LÝ khi quyết toán thuế TNDN

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

cho người mới bắt đầu 

Đang giảm 980,000₫ 

Download CV: 2322

 


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k