Câu hỏi: Cá nhân có được quyền góp vốn vào công ty bằng TIỀN MẶT?

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

cho người mới bắt đầu 

Đang giảm 980,000₫ 

Trả lời:

Theo như Cv 786/TCT-CS ngày 01/03/2016 của Tổng cục thuế trả lời cho Viện đào tạo mở và nghiên cứu phát triển-Tỉnh Bình Dương như sau:

Cá nhân được quyển góp vốn bằng TIỀN MẶT vào công ty.  Công ty góp vốn vào công ty bằng tiền mặt thì không cho phép. Các bạn có thể xem trích dẫn CV tại đây.

hinh 01

Download : CV786+TCT+CS_www.ketoanantam.com


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k