Câu hỏi: Cá nhân chỉ co duy nhất thu nhập  thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế TNCN theo tỷ lệ 10% nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập có được làm bảng Cam kết 02 theo TT92. Biết rằng cá nhân này có Mã số thuế TNCN tại thời điểm làm cam kết?

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

cho người mới bắt đầu 

Đang giảm 980,000₫ 

Trả lời: Công văn số 1894/TCT-TNCN ngày 5/5/2016 của Tổng cục Thuế về chính sách thuế TNCN (2 trang)

  • Theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTCstatus2 , đối với lao động vãng lai (không ký hoặc ký HĐLĐ dưới 3 tháng) thì khi chi trả thu nhập từ 2 triệu đồng/lần trở lên, doanh nghiệp phải khấu trừ thuế TNCN theo tỷ lệ 10%
  • Tuy nhiên, nếu đối tượng này đã có MST và chỉ có một loại thu nhập khấu trừ theo tỷ lệ 10% nói trên, đồng thời ước tính tổng thu nhập chịu thuế sau khi giảm trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì được quyền lập Cam kết thu nhập thấp (mẫu 02/CK-TNCN, Thông tư số 92/2015/TT-BTC) để tạm miễn khấu trừ thuế
  • Tờ khai khấu trừ thuế TNCN từ tiền lương, tiền công được thực hiện theo mẫu số 02/KK-TNCN. Khi quyết toán thì áp dụng mẫu Tờ khai số 05/KK-TNCN kèm các Bảng kê mẫu số 05-1/BK-TNCN, mẫu số 05-2/BK-TNCN và mẫu số 05-3/BK-TNCN.

Nguồn: luatvietnam

Download văn bản tại đây: 1894_TCT-TNCN


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k