Theo CV 614/CV-CNTT ngày 13/11/2015 quy định về triển khai hệ thống phần mềm giao dịch BHXH điện tử có những nội dung cần chú ý sau:

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

cho người mới bắt đầu 

Đang giảm 980,000₫ 

  • BHXH chấm dứt toàn bộ việc liên hệ, hỗ trợ giữa cơ quan BHXH với Công ty cổ phần TS24
  • Cổng thông tin điện tử đẻ kê khai qua mạng của BHHX (Như vậy vấn đề kê khai BHXH qua mạng cũng tương tư như Kê khai thuế qua mạng, sẽ xử dụng cổng thông tin điện sau: Http://gddt.baohiemxahoi.gov.vn
  • Và sẽ sử dụng chữ ký số của 8 nhà cung cấp sau để nộp BHXH điện tử:
    FPT CA; Viettel-CA; Vina-CA; VNPT-CA; BKAV-CA; CKCA; CA2-Nacencomm; New-CA
  • Phần mềm sẽ được cập nhật và bắt đầu triển khai vào ngày 16/11/2015

bhxh2bhxh1


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k