Lướt Facebook thấy sách này hay nên Up lên cho mọi người tham khảo “BÁO CÁO TÀI CHÍNH DƯỚI GÓC NHÌN CỦA WARREN BUFFETT”. Nguồn: vietnambankers

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

cho người mới bắt đầu 

Đang giảm 980,000₫ 

30-08-2016 10-16-05 AM

Các bạn download sách tại đây: Báo cáo tài chính dưới góc nhìn của Warren Buffett

Nguồn: vietnambankers


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k