Thưa các bạn, sau khi các bạn đã tư học kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh mà bài trước An Tâm đã trình bày cho các bạn. Hôm nay, chúng tôi tiếp tục gửi đến các bạn học LỚP KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC HÀNHLỚP KẾ TOÁN SƠ CẤP BÀI TẬP xuyên suốt từ buổi 1 đến buổi 10 do thầy Hải Bùi trực tiếp giảng dạy  (Từ lúc phân tích nghiệp vụ=> Lập chứng từ=> Ghi sổ=> Khóa sổ=> Lập báo cáo tài chính) để các bạn thuận tiện trong vấn đề tự học kế toán.

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

cho người mới bắt đầu 

Đang giảm 980,000₫ 

Bài viết này rất phù hợp cho những bạn chưa biết gì về kế toán và các bạn muốn tự học kế toán biết lập chứng từ của các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại doanh nghiệp, biết định khoản kế toán, biết cách ghi sổ sách kế toán, biết thực hiện các bút toán cuối kỳ, biết cách lập bảng cân đối số phát sinh từ đó tiến hành lập báo cáo tài chính xuyên suốt của 10 buổi học ĐƯỢC LÀM HOÀN TOÀN BẰNG TAY, nội dung gồm có các file như sau:

1. File Bài tập xuyên suốt từ buổi 1 đến buối 10 (Xem file De.bai)
2. File Mẫu thực hành bằng tay về CÁCH LẬP chứng từ (Xem file Mauthuchanhlapchungtubangtay)
3. File Mẫu thực tập ghi sổ bằng tay các loại sổ:”Nhật ký chung; Sổ cái; Sổ chi tiết; Lập bảng cân đối số phát sinh+Lập báo cáo tài chính” (Xem file Bai.tap.thuc.hanh.ghi.so.bang.tayTMBCTC.thuc.hanh)
4. FILE BÀI GIẢI CÁCH LẬP CHỨNG TỪ (các bạn xem file Bochungtunghiepvukinhtephatsinhthang012014)
5. FILE BÀI GIẢI VỀ SỔ SÁCH KẾ TOÁN VÀ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Các bạn xem file Bai.giai.thuc.hanh.ghi.so;Bai.giai.TM.BCTC)

Trình tự học thực hành kế toán hoàn toàn bằng tay như sau

  • Bước 1: Các bạn đọc file De.bai để phân tích nghiệp vụ định khoản và cách lập chứng từ của nghiệp vụ đó
  • Bước 2: Các bạn vào file Folder Mauthuchanhlapchungtubangtay để các bạn lập chứng từ của các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại Bước 1.
  • Bước 3: Sau khi thực hành xong bước 2, các bạn tiến hành lấy chứng từ đã lập xong đó để ghi vào sổ sách . Lấy file Bai.tap.thuc.hanh.ghi.so.bang.tay +TMBCTC.thuc.hanh để thực hành
  • Bước 4: Các bạn muốn kiểm tra cách lập chứng từ đúng hay sai thì các bạn so sánh với file Bochungtunghiepvukinhtephatsinhthang012014.
  • Bước 5: Các bạn muốn so sánh với sổ sách và lập báo cáo tài chính đó đúng hay sai thì các bạn so sánh với file Bai.giai.thuc.hanh.ghi.so; Bai.giai.TM.BCTC

Đây được xem là tài liệu rất hữu ích cho các bạn tham gia Khóa học kế toán tổng hợp thực hànhKế toán sơ cấp cũng như các bạn không có nhu cầu đến trung tâm để học, tài liệu này giúp cho các bạn làm quen với các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại doanh nghiệp được xử lý về mặt chứng từ và ghi sổ sách kế toán như thế nào, là tiền đề cho các bạn tiếp cận đến BỘ HỒ SƠ CHỨNG TỪ THỰC TẾ CỦA DOANH NGHIỆP cũng như những KIẾN THỨC THỨC VỀ THUỀ sẽ được giảng dạy tại phần II và Phần III của Lớp Kế toán Tổng hợp thực hành. Khi các bạn đã quen với phần kế toán làm bằng tay rồi thì các bạn sẽ tiếp tục tham gia khóa học Kế toán thực hành thực tế sẽ giúp cho các bạn Biết làm kế toán bằng phần mềm kế toán và Kế toán bằng excel cũng như Cách kê khai các loại thuế

Trung tâm An Tâm, cam kết với bạn rằng nếu không có điều kiện đến trung tâm để tham dự khóa học kế toán tổng hợp thực hành thì các bạn làm xong bài tập, mình tin rằng các bạn sẽ hoàn  toàn tự học kế toán một cách hiểu quả nhất mà không phải đến trung tâm

Download toàn bộ file: Baitaptubuoi1denbuoi12_200

 

 


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k