Đăng bởi Kế Toán An Tâm

110 of 96 items

VẤN ĐỀ CỐT LÕI ĐỂ LÀM TỐT CÔNG VIỆC CỦA 1 NGƯỜI LÀM KẾ TOÁN TỪNG PHẦN HÀNH LÀ GÌ???

by Kế Toán An Tâm

🌎CÂU HỎI: Kế toán kiểm tra chứng từ gốc từ các phòng ban khác chuyển tới trước khi lập chứng từ ghi sổ thì KẾ TOÁN CẦN PHẢI NẮM NHỮNG VẤN ĐỀ NÀO ĐỂ LÀM TỐT CÔNG VIỆC của người làm kế toán từng phần hành? 🌎TRẢ LỜI: Các bạn cần tuần tự thực hiện […]

BÀI GIẢNG QUYẾT TOÁN THUẾ 2016 – PHÒNG NGỪA, HẠN CHẾ SAI SÓT

by Kế Toán An Tâm

Nguyễn Văn Phụng – Chuyên gia cao cấp Vụ trưởng QLT Doanh nghiệp lớn, Tổng cục thuế – BTC Uỷ viên BCH Trung ương Hội Kế toán & Kiểm toán VN Đăng lên cho bạn nào cần nhé ! Các bạn tải file bài giảng về tại đây nhé: https://drive.google.com/file/d/1tasvNN5yo9Ct-ZjhVh78I97LNSi22_SY/view?usp=sharing Nguồn: Nguyễn Văn Chi

NÂNG CẤP ỨNG DỤNG HỖ TRỢ KÊ KHAI (HTKK) PHIÊN BẢN 3.8.0, ỨNG DỤNG KHAI THUẾ QUA MẠNG (IHTKK) PHIÊN BẢN 3.6.0

by Kế Toán An Tâm

TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO V/v: Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 3.8.0, ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.6.0 và ứng dụng Hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer) phiên bản 1.4.2 đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ theo […]

CƠ QUAN THUẾ SẼ THỰC HỆN THU THUẾ ĐỒNG THỜI THU CẢ TIỀN ĐÓNG BHXH BẮT BUỘC CỦA CHỦ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG, DOANH NGHIỆP

by Kế Toán An Tâm

CƠ QUAN THUẾ SẼ THỰC HỆN THU THUẾ ĐỒNG THỜI THU CẢ TIỀN ĐÓNG BHXH BẮT BUỘC CỦA CHỦ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG, DOANH NGHIỆP (Nếu đề xuất trên được thực hiện, Bộ Tài chính đánh giá, có thể giảm số lượng tờ khai các đơn vị phai nộp cho cơ quan quản lý. Cụ […]

CÁC TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC MIỄN QUYẾT TOÁN THUẾ KHI GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP

by Kế Toán An Tâm

🌎CÂU HỎI: Trường hợp nào giải thể doanh nghiệp được MIỄN KIỂM TRA QUYẾT TOÁN THUẾ? 🌎TRẢ LỜI: Theo như Khoản 8.2 Điểm 8 Điều 16 của TT151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 Sửa đổi Điều 12 Thông tư số 156/2013/TT-BTC như sau thì có 3 trường hợp DN giải thể được miễn kiểm tra quyết toán thuế […]

LÀM SAO XÁC ĐỊNH ĐƯỢC NỢ VÀ CÓ MÀ KHÔNG CẦN PHẢI HỌC THUỘC DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI KHOẢN THÔNG TƯ 200.

by Kế Toán An Tâm

LÀM SAO XÁC ĐỊNH ĐƯỢC NỢ VÀ CÓ MÀ KHÔNG CẦN PHẢI HỌC THUỘC DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI KHOẢN THÔNG TƯ 200. (Đây là cách học nhanh nhất để nắm rõ bản chất của nghiệp vụ. Từ đó vấn đề hạch toán nợ và có theo danh mục hệ thống tài khoản TT200 trở […]