Đăng bởi Hải Bùi Tấn

110 of 451 items

LÀM SAO BIẾT XÁC ĐỊNH ĐƯỢC 1 NGHIỆP VỤ KINH TẾ PHÁT SINH XẢY RA CỦA BỘ CHỨNG TỪ ĐẦU VÀO VÀ BỘ CHỨNG TỪ ĐẦU RA ẢNH HƯỞNG ĐẾN NHỮNG TÀI KHOẢN NÀO ?

by Hải Bùi Tấn

CÂU HỎI: Cầm trên tay Bộ chứng từ ĐẦU VÀO và Bộ chứng từ ĐẦU RA làm sao xác định ảnh hưởng đến những tài khoản nào đây. Làm sao để mà nhớ được, mình học hoài mà không biết cách xác định ảnh hưởng đến tài khoản nào? TRẢ LỜI: Các bạn phải làm […]

KHI CÁC BẠN ĐƯỢC TUYỂN VÀO VỊ TRÍ KẾ TOÁN KHO THÌ CÁC BẠN CẦN LÀM NHỮNG GÌ HOẶC KHI CÁC BẠN ĐI PHỎNG VẤN TUYỂN VỊ TRÍ KẾ TOÁN KHO THÌ CÁC BẠN TRẢ LỜI SAO ĐỂ THUYẾT PHỤC NHÀ TUYỂN DỤNG?

by Hải Bùi Tấn

✔CÂU HỎI:KHI CÁC BẠN ĐƯỢC TUYỂN VÀO VỊ TRÍ KẾ TOÁN VIÊN TỪNG PHẦN HÀNH (KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG, KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO, KẾ TOÁN THANH TOÁN…..), nhưng bạn không biết bắt đầu tư đầu, tìm hiểu như thế nào ĐỂ LÀM TỐT CÔNG VIỆC ĐƯỢC GIAO?. (Rất cần thiết cho những bạn đang […]

NÂNG CẤP ỨNG DỤNG HỖ TRỢ KÊ KHAI (HTKK) PHIÊN BẢN 3.4.4, ỨNG DỤNG KHAI THUẾ QUA MẠNG (IHTKK) PHIÊN BẢN 3.4.5

by Hải Bùi Tấn

TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO V/V: NÂNG CẤP ỨNG DỤNG HỖ TRỢ KÊ KHAI (HTKK) PHIÊN BẢN 3.4.4, ỨNG DỤNG KHAI THUẾ QUA MẠNG (IHTKK) PHIÊN BẢN 3.4.5 đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ theo Thông tư số 37/2017/TT-BTC ngày 27/04/2017 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2014/TT-BTC […]

KHI CÁC BẠN ĐƯỢC TUYỂN VÀO VỊ TRÍ KẾ TOÁN KHO THÌ CÁC BẠN CẦN LÀM NHỮNG GÌ HOẶC KHI CÁC BẠN ĐI PHỎNG VẤN TUYỂN VỊ TRÍ KẾ TOÁN KHO THÌ CÁC BẠN TRẢ LỜI SAO ĐỂ THUYẾT PHỤC NHÀ TUYỂN DỤNG?

by Hải Bùi Tấn

✔CÂU HỎI:KHI CÁC BẠN ĐƯỢC TUYỂN VÀO VỊ TRÍ KẾ TOÁN VIÊN TỪNG PHẦN HÀNH (KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG, KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO, KẾ TOÁN THANH TOÁN…..), nhưng bạn không biết bắt đầu tư đầu, tìm hiểu như thế nào ĐỂ LÀM TỐT CÔNG VIỆC ĐƯỢC GIAO?. (Rất cần thiết cho những bạn đang […]

TT37 sửa đổi bổ sung về hóa đơn của TT26 và TT39 (Hiệu lực 12/06/2017)

by Hải Bùi Tấn

MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CỦA TT37 SO VỚI TT39 VÀ TT26 NHƯ SAU: Điểm 1: Sửa đổi gạch đầu dòng cuối điểm b Khoản 1 Điều 6  về VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐẶT IN VÀ TỰ IN =>TRƯỚC ĐÂY 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị hóa đon đặt in và tự in Sửa đổi […]

Hướng dẫn Cá nhân tự quyết toán thuế TNCN với cơ quan thuế trong trường hợp có thu nhập 2 nơi

by Hải Bùi Tấn

BÀI VIẾT VÍ DỤ CỤ THỂ BẰNG HÌNH ẢNH QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN TỪ TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG DO CÁ NHÂN TỰ QUYẾT TOÁN THUẾ VỚI CƠ QUAN THUẾ TRONG TRƯỜNG HỢP HOÀN THUẾ HOẶC NỘP THÊM A. VĂN BẢN PHÁP LUẬT. • TT111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 hướng dẫn về thuế TNCN • TT156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 […]