Đăng bởi admin

3 Items

Hướng dẫn xây dựng Hệ Thống Thang Bảng Lương

by admin

Câu hỏi: Công ty các bạn đang hoạt động sản xuất kinh doanh, chắc chắn hàng tháng sẽ có trả lương cho người lao động, nhưng công ty các bạn đã xây dựng THANG BẢNG LƯƠNG, và đã nộp cho phòng lao động chưa?=>Khi nào thì doanh nghiệp xây dựng Hệ Thống Thang Bảng Lương […]

HTKK 3.2.3 – Download Phần mềm HTKK 3.2.3

by admin

Về việc Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch (HTKK) phiên bản 3.2.3, và ứng dụng khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 2.3.3 hỗ trợ Người nộp thuế kê khai các mẫu biểu biên lai phí, lệ phí theo Thông tư 153/2012/TT-BTC ngày 17/09/2012. Để hỗ trợ Người nộp […]