Thuế TNCN nộp thừa sau quyết toán được phép bù trừ vào kỳ tiếp theo hoặc xin hoàn

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

cho người mới bắt đầu 

Đang giảm 980,000₫ 

Công văn số 4114/CT-TTHT ngày 2/6/2014 của Cục Thuế TP. HCM về thuế thu nhập cá nhân

Theo quy định tại khoản 2 Điều 28 Thông tư 111/2013/TT-BTC, trường hợp doanh nghiệp sau khi đã bù trừ số thuế nộp thừa, nộp thiếu của các cá nhân ủy quyền quyết toán thuế TNCN, nếu vẫn còn số thuế nộp thừa mà không đề nghị hoàn thì có thể bù trừ vào số thuế TNCN phải nộp của kỳ kê khai tiếp theo trong năm sau

Nguồn: Luatvietnam.net

Download CV: CV 4114_CT-TTHT_www.ketoanantam.com


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k